Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nota Diversiteit en inclusie

Het bevorderen van diversiteit en inclusie aan de FNWI heeft al langer de expliciete aandacht, zoals het nastreven van een evenwichtiger gender balans. Een belangrijk doel van deze nota is dan ook om reeds eerder ingeslagen wegen en opgestarte initiatieven te bestendigen, door een duidelijke focus aan te brengen. Dit doen we door de komende jaren het accent te leggen op vier strategische doelstellingen.

1. Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is.

Niet alleen talent en inzet zijn bepalend voor schoolloopbanen. Het cultureel en sociaal kapitaal en de hulpbronnen die ouders hun kinderen kunnen bieden, zijn eveneens belangrijke factoren voor schoolsucces. De faculteit wil meer kansen bieden voor studenten met een migratie-achtergrond als studenten van niet-hoogopgeleide ouders. Hiervoor ondersteunt en stimuleert de FNWI onder meer outreachprojecten, het Student Impact Center en het maakt rolmodellen zichtbaar binnen alle terreinen, zoals gender, huidskleur, achtergrond of functiebeperking.

2. Succesvol samenwerken in divers samengestelde teams.

Talentontwikkeling wordt veelal benaderd vanuit een individueel en competitief perspectief. In onze complexe wereld ontstaat innovatie steeds vaker vanuit een samenwerkingssituatie: van individuele concurrentie en competitie naar werk in teams en projecten. Student en medewerkers bepalen samen de cultuur van deze samenwerking. De FNWI wil werken aan een cultuur waar respect is voor verschillen. De faculteit voert actief beleid op het organiseren van trainingen met aandacht voor diversiteit en samenwerking in divers samengestelde teams. Ook de verschillende afdelingen en instituten in de faculteit hebben een belangrijke rol in het organiseren van een goede samenwerking in divers samengestelde teams, bijvoorbeeld het IvI dat Inclusive AI community heeft opgezet.

3. Werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond.

De FNWI wil een diverse academische omgeving zijn waar talent gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en door te stromen naar hogere posities en waar iedereen zich thuis voelt. Realisatie van dit doel is onder andere afhankelijk van de bewustwording van het belang van de toegevoegde waarde van diversiteit. De FNWI gaat door met de reeds ingezette activiteiten, zoals de biastraining voor medewerkers van de faculteit. De biastraining gaat behalve over verbetering van bewustzijn en vaardigheden ook over het daadwerkelijk toepassen van de kennis over inclusieve selectieprocedures in de praktijk.

4. Identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

Het uitwisselen van kennis en ervaring kan de implementatie versnellen en geeft de mogelijkheid om kleine ontwikkelingen meer platform te geven en onderdeel te laten uitmaken van een groter faculteitsbeleid. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de diversity officer. De diversity officer heeft contact met medewerkers en studenten binnen de faculteit, onder meer via de Klankbordgroep.