Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Musea hebben in hun archieven unieke opnamen van gesproken verhalen over kunstwerken, maar deze ‘oral history’ is vaak slecht toegankelijk. In het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt) gaan onderzoekers van verschillende Nederlandse instituten deze toegankelijkheid sterk verbeteren. Het project wordt gefinancierd door het Platform Digitale Infrastructuur voor Sociale en Geesteswetenschappen (PDI-SSH).

Foto: Marjon Gemmeke

Musea kampen met een groot gebrek aan digitale middelen. Bovendien zijn de procedures die toegepast worden om opnamen van gesproken verhalen over kunst beschikbaar te stellen zeer tijdrovend, deels vanwege gebrek aan toepassing en aansluiting van technische tools, deels vanwege de soms zeer gevoelige informatie. Er is daardoor een grote achterstand in het verwerken van dit archiefmateriaal, wat overigens een bekend fenomeen is binnen het onderzoek naar Oral History.

Het project OH-SMArt beoogt de digitale onderzoeksketen rond Oral History aanzienlijk te verbeteren. Opnamen zullen bijvoorbeeld direct worden aangesloten op een automatische tijd-gecodeerde spraaktranscriptieservice, wat het ontsluiten en archiveren van gesproken verhalen over kunst vergemakkelijkt, en het automatisch doorzoeken en leggen van verbanden bevordert. Naast het verbeteren van de workflow zullen nieuwe tools ontwikkeld worden die gericht zijn op het aanwakkeren van reflectie: gebruikersinterpretaties worden bij het bronmateriaal opgeslagen, waardoor het gezichtspunt van de onderzoeker in perspectief wordt geplaatst. OH-SMArt verschaft op een slimme en duurzame manier toegang tot achter de schermen van musea en draagt bij aan de verbetering van het onderzoek binnen Oral History in het algemeen.

OH-SMArt is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, DANS-KNAW, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Stichting Open Spraaktechnologie en deelnemende musea en instellingen. Het project wordt tot eind 2024 gefinancierd via het Platform Digitale Infrastructuur voor Sociale en Geesteswetenschappen (PDI -SSH).

Dr. S. (Sanneke) Stigter

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie