Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Training & Development (Nederlandstalig)
Vergelijk

Toelichting Basisvereisten

Op deze pagina vind je per basisvereiste een toelichting, en een antwoord op de vraag met welke vooropleinding je voldoet, en welke vakken je kunt volgen als je nog niet voldoet. 

Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

 • A. ≥ 5 ec Basiskennis Psychologie
 • B. ≥ 24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek
 • C. ≥ 9 ec Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

De niveaus zijn vergelijkbaar met bachelorjaren:

 • Niveau 1: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 1, basis, inleidende cursussen in het vakgebied.
 • Niveau 2: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 2, uitgebreide, voortgezette cursussen.
 • Niveau 3: vergelijkbaar met UvA-bachelorjaar 3, gevorderde, meer gespecialiseerde cursussen.
 • A. Basiskennis Psychologie

  We verwachten dat je basiskennis (eerstejaarsniveau) hebt op de diverse deelgebieden van de psychologie: biologische psychologie (ook wel: psychofysiologie of neuropsychologie genoemd), cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale en/of arbeids- en organisatiepsychologie en klinische psychologie.

  Je hoeft niet een heel vak over elk van deze deelgebieden te hebben gehad, een inleidend vak over psychologie waarin al deze gebieden aan de orde kwamen is ook prima. Het inleidende vak moet minstens 5 ec zijn. Als je over alle genoemde deelgebieden een heel vak hebt gehaald, is dat uiteraard ook voldoende.

 • A.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze basisvereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • bachelor Psychologie behaald aan een Nederlandse universiteit
  • het “UvA Kwalificatieprogramma” binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de HvA
  • bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen
  • bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA met een major Psychologie aan de UvA
  • bachelor PPLE met een major Psychologie aan de UvA
  • bachelor Bèta Gamma met een major in Psychologie aan de UvA
  • bachelor Psychobiologie aan de UvA

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van de eisen hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

 • A.2 Wat als je niet voldoet aan deze basisvereiste?

  Als je niet voldoet aan de eis, is het mogelijk om onderstaand vak bij ons te doen:

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste. Of je dit vak binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.

 • B. Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen
  • B. ≥ 24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek

  Aangezien onze masterprogramma’s gericht zijn op kwantitatief onderzoek (i.t.t. kwalitatief onderzoek) eist de selectiecommissie dat minstens 21 van de vereiste 24 ec over kwantitatief onderzoek gaat. Door aan deze eis te voldoen weet je dat je over de statistische en methodologische kennis en vaardigheden beschikt die je nodig zult hebben in de master.

  Wat betreft onderzoeksmethoden verwachten we dat je kennis en vaardigheden hebt over deze onderwerpen: observationeel versus experimenteel onderzoek, (quasi-)experimentele designs, randomiseren, steekproeftrekken, confounds, bias, testconstructie, meetfouten, betrouwbaarheid en validiteit. Ook verwachten we dat je kunt uitleggen welke conclusies te trekken zijn uit verschillende onderzoeksdesigns (en welke niet) en de validiteit / betrouwbaarheid van psychologische meetinstrumenten kunt analyseren.

  Wat betreft statistiek kijkt de selectiecommissie naar informatie waaruit blijkt dat je kennis en vaardigheden hebt op het gebied van de volgende onderwerpen: beschrijvende statistiek, kansberekening, random variabelen, populaties versus steekproeven, steekproefverdelingen, inferentiële statistiek, betrouwbaarheidsintervallen, hypothese toetsing (t-tests, ANOVA – factorial/mixed, ANCOVA, MANOVA, correlatie, regressie, etc.), univariate en bivariate verdelingen, moderator/mediator analysis, factoranalyse (PCA), non-parametrische toetsen, etc.

  • Het boek "Discovering statistics using SPSS" (4th edition) van Andy Field geeft een goed beeld van de kennis en vaardigheden die we van je verwachten op het gebied van statistiek.
 • B.1 Met welke vooropleiding voldoe je aan deze basisvereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit (ongeacht welke)
  • UvA bachelor Psychobiologie
  • het “UvA Kwalificatieprogramma” binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de HvA
  • UvA bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen
  • UvA bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA met een major Psychologie
  • UvA bachelor PPLE met een major Psychologie 
  • UvA bachelor Bèta Gamma met een major in Psychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW aan de UvA en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer vakken die je op het gebied van deze eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen.

 • B.2 Wat als je niet voldoet aan deze basisvereiste?

  Als je niet geheel voldoet aan de eis, maar wel voor minstens 18 ec, is het mogelijk om een M&S vak van 6 ec bij ons te doen:

  Als je in je vooropleiding voor minder dan 18 ec op het gebied van deze eis hebt behaald, dan is het helaas niet mogelijk bij ons je kennis en vaardigheden aan te vullen. Je komt dan niet in aanmerking voor een premasterprogramma. Een schakelprogramma mag namelijk wettelijk gezien maximaal 60 ec zijn en mag niet langer duren dan een collegejaar. Als je minder dan 18 eis op het gebied van dit criterium hebt behaald in je vooropleiding, kunnen we geen schakelprogramma voor je samenstellen dat hieraan voldoet.

  Let op: door het behalen van bovenstaand vak voldoe je aan deze vereiste (als je al voor minstens 18 ec op het gebied van deze eis in je vooropleiding had). Of je dit vak binnen een schakelprogramma kunt behalen, is alleen vast te stellen als duidelijk is welke deficiënties je verder hebt. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s

 • C. Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap
  • ≥ 9 ec Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

  Om je onderzoeks- en schrijfvaardigheden te kunnen waarborgen wil de selectiecommissie dat je aantoont dat je een empirisch onderzoek van ≥ 9 ec over een onderwerp binnen de psychologie of een sociale wetenschap hebt gedaan en er een individueel onderzoeksrapport in APA-stijl over hebt geschreven.

  Let op: een literatuuronderzoek voldoet niet; je moet empirisch onderzoek hebben gedaan, dus data hebben verzameld en geanalyseerd.

 • C.1: Met welke vooropleiding voldoe je aan deze basisvereiste?

  Als je een van de onderstaande opleidingen hebt behaald, of behaalt voor 31 augustus, voldoe je aan deze basisvereiste:

  • bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit (ongeacht welke)
  • UvA bachelor Psychobiologie 
  • het “UvA kwalificatieprogramma” binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van de HvA
  • UvA bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen
  • UvA bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA met een major Psychologie
  • UvA bachelor PPLE met een major Psychologie
  • UvA bachelor Bèta Gamma met een major in Psychologie
  • UvA bachelor Pedagogische wetenschappen aan de UvA (NB: studenten die de UPvA doen, doen een speciale variant van de bachelor PW aan de UvA en voldoen niet automatisch; zij dienen bij de aanmelding aan te tonen te voldoen)

  Heb je een andere vooropleiding, toon dan bij je aanmelding aan dat je voldoet aan deze eis. Dat kan door te verwijzen naar één of meer studieonderdelen die je op het gebied van deze eis hebt behaald en daarvan de studiegidsomschrijving mee te sturen. Stuur daarnaast zo mogelijk ook het rapport dat je hebt geschreven over je onderzoek mee, of, als dat nog niet afgerond is, het onderzoeksvoorstel.

 • C.2: Wat als je niet voldoet aan deze basisvereiste?

  Als je in je vooropleiding geen onderzoek hebt gedaan dat voldoet aan de omschrijving van hierboven, dan is het helaas niet mogelijk bij ons je kennis en vaardigheden aan te vullen. Je komt dan niet in aanmerking voor een schakelprogramma.

  Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s.