Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad bij.

Het bestuurs- en beheersreglement (Universiteitsreglement), het jaarverslag met jaarrekening, en belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan en de begroting zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ten hoogste 4 jaar benoemd. 

Secretaris

De secretaris van de RvT is: 
drs. A.W. (Albert) Goutbeek
secretaris-rvt@uva.nl

Leden Raad van Toezicht

  • Profielschets Raad van Toezicht

    De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een openbare universiteit op grond van de WHW met publieke rechtspersoonlijkheid. In deze profielschets zijn de taak en rol van de Raad van Toezicht (RvT) alsmede de eisen ten aanzien van de deskundigheid en het functioneren van de Raad opgenomen. Daarnaast hebben Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA hun visie op de huidige context en uitdagingen ingebracht.