Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Voorbeelden van samenwerking

Faculteit Maatschappij & Gedrag

Wilt u graag meer lezen over samenwerkingsprojecten die wij als faculteit reeds zijn aangegaan? Hier vindt u een aantal voorbeelden.

 • Onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen
  Leerlingen in een klas

  Welke onderwijsinterventies zijn effectief om kansarme leerlingen vooruit te helpen? SEPP (the Scalable Education Programs Partnership) brengt de expertise van academische onderzoekers, onderwijsbeleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar. Het doel is een ‘gereedschapskist’ van bewezen effectieve, schaalbare en potentieel complementaire onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (en hun verzorgers) te onderzoeken, verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen.

 • Advisering terrorismefinanciering
  Pionnen op een spelbord

  Hoe effectief is het Nederlandse beleid ter bestrijding van terrorismefinanciering? Deze vraag werd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht. Mara Wesseling, docent op het gebied van de bestrijding van terrorismefinanciering, en Marieke de Goede, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, brachten de samenwerking tussen de diverse actoren ter bestrijding van terrorismefinanciering in kaart en formuleerden een advies voor beleid.

 • Autisme werkplaats Reach-Aut

  Hoe kun je met autisme zelfstandiger, weerbaarder of gelukkiger door het leven? Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt in de academische werkplaats Reach-Aut (research network for autism) onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met mensen met een autismediagnose, hun familie en betrokken professionals uit verschillende disciplines, zoals zorg, onderwijs, onderzoek en beleid. De kennis wordt benut in de praktijk, in beleid en in opleiding.

 • Een zelfhulp-app voor jongeren

  Voor jongeren met psychische problemen zijn emoties extra ingewikkeld. G-Moji is een zelfhulp app in ontwikkeling die jongeren met psychische problemen wil helpen hun emoties zichtbaar te maken. G-Moji is een project van Garage2020, team Amsterdam. Garage2020 is een netwerk van innovatiewerkplaatsen in Nederland met als ambitie ‘jeugdhulp overbodig maken’. In Amsterdam zijn de partners: zorgorganisaties Spirit, de Bascule, Altra, BlijfGroep en TriadeVitree en de gemeente Amsterdam. 

 • Oefenweb: extra oefenstof voor rekenen, taal en Engels
  Beeld van de rekentuin

  Hoe kunnen we leren rekenen voor kinderen leuker maken? Oefenweb komt voort uit de Rekentuin, het eerste online oefenprogramma dat zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind. Het is ontstaan aan de Universiteit van Amsterdam vanuit de overtuiging dat leren slimmer en leuker kan. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar hoe kinderen leren, is het ideale oefenprogramma ontwikkeld. Inmiddels werken meer dan 2.000 scholen met de adaptieve oefenprogramma’s en sinds 2018 is Oefenweb onderdeel van Prowise. 

 • Neuromarketing research

  Consumentengedrag lijkt vaak grillig en moeilijk te begrijpen. Bij Neurensics helpen ze meer grip te krijgen op wat consumenten drijft. Hiervoor brengen ze hersenprocessen in kaart en vertalen ze vraag in concreet advies of in wetenschappelijk marktonderzoek. Neurensics heeft nauwe banden met de Universiteit van Amsterdam, specifiek met de afdeling Psychologie, waar twee van de oprichters als wetenschapper werkzaam zijn.