Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoek naar Covid19

Sociale- en Gedragswetenschappers zijn verschillende onderzoeksprojecten naar de impact van het coronavirus en de coronamaatregelen gestart. We geven op deze pagina een overzicht van dit onderzoek. Van sommig onderzoek zijn al voorlopige resultaten bekend, ander onderzoek loopt nog.

 • Burgerzin en leeftijd belangrijk voor steun voor coronamaatregelen

  Leeftijd en burgerzin lijken belangrijk te zijn voor de mate waarin burgers de coronamaatregelen naleven. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en KU Leuven onder ruim 1.000 Nederlanders en Vlamingen. Mensen met een sterker gevoel van burgerschap houden zich opmerkelijk vaker aan de richtlijnen. Jongeren houden zich minder vaak aan de richtlijnen en steunen ze minder. Wat verder opvalt is dat politieke ideologie geen rol lijkt te spelen.

 • Corona en Middelengebruik

  In dit onderzoek vergelijken neurpsychologen, waaronder Janna Cousijn, het gebruik van alcohol, cannabis, nicotine en andere middelen van voor de invoering van de Nederlandse coronamaatregelen met daarna. Ook onderzoeken ze hoe deze veranderingen zich verhouden tot veranderingen in de geestelijke gezondheid, de kwaliteit van sociale relaties en corona-gerelateerde stress. De afgelopen jaren heeft het Neuroscience of Addiction lab (www.nofaresearch.com) van de Universiteit van Amsterdam veel verschillende onderzoeken gedaan. Door mensen die eerder mee hebben gedaan te vragen opnieuw mee te doen aan dit online onderzoek krijgen de onderzoekers een goed beeld van het middelengebruik van zowel voor als tijdens de coronacrisis.

 • COVID-19: Effecten van een wereldwijde stressfactor op koppels

  Cultuurpsycholoog Michael Boiger doet met een internationaal team in 27 landen onderzoek naar de invloed van COVID-19-gerelateerde stress op koppels of stellen, en hoe 'dyadic coping' hen kan helpen hier op cultuurspecifieke manieren mee om te gaan. 

 • De tijdsbesteding van topsporters tijdens de coronacrisis

  Sportpsycholoog Yannick Balk gaat met twee masterstudenten onderzoek doen naar de tijdsbesteding van topsporters in de huidige crisis. Ze kunnen nog sporten, maar wel beperkt. Wat kunnen ze nog meer doen en wat voor relatie heeft verschillende soorten tijdsbesteding (zoals sporten, tv kijken, gamen, videobellen, koken, etc) met hun welbevinden? 

 • Ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs aan de UvA

  In dit onderzoek staat de vraag centraal: Wat zijn de ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs aan de UvA tijdens de coronacrisis? Specifiek wordt gekeken naar: 

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • Het welzijn van leerlingen / studenten;
  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs.

  De periode juni/juli 2021 wordt gebruikt voor een eindrapportage in de vorm van wetenschappelijke artikelen.

  Contactpersoon
  M. Volman m.l.l.volman@uva.nl

 • Governing Developing Country Food Supply Chains in Times of Pandemic

  This is a joint project of UvA politifcal scientist Philip Schleiffer together with Clara Brandi (German Development Institute), Matteo Fiorini (European University Institute), and Katharina Bissinger (University of Giessen).

  The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in the world’s food supply chains. In developing countries the crisis has put a spotlight on longstanding problems surrounding the governance of food safety in the sector. In particular, labour intensive food supply chains, such as fruits, vegetables, and fisheries, are at risk of being disrupted, with wide-ranging consequences for food security. To mitigate these risks, calls for regulatory action have intensified. In this project, we explore one possible pathway. For many years, the agrifood sector has been the site of regulatory standard-setting by business and civil society actors. There are now hundreds of private agrifood standards that govern economic, environmental, and social aspects of agrifood production in the developing world. And while much research has focused on the potential of individual standards to deliver benefits in these areas, we have little systematic knowledge about their collective potential, even less so on issues related to food safety. To address this gap, we conduct a systematic mapping of over 150 private agrifood standards and their principles and criteria. In addition, we examine aspects of their organizational capacity and map their geographical availability. While certainly not a panacea, we find that private standard systems, with their often sophisticated monitoring and reporting systems, can inform and complement public regulation in developing countries. At the same time, their lack of availability to actors that would benefit the most, such as small and medium-sized enterprises in local food supply chains, limits their potential.

 • Het leven na de lockdown

  De Chinese stad Wuhan maakt na 11 weken een einde aan de strengste maatregelen ter wereld tegen het coronavirus. UvA antropologen Shanshan Lan en Willy Sier gaan het leven na de 'lockdown' onderzoeken om meer te leren over de uitdagingen die voor andere delen van de wereld in het verschiet liggen.

 • Hoe denkt de Nederlander over een corona-app?

  Er is veel te doen rond de inzet van een app om corona te bestrijden. Uit voorlopige resultaten van UvA onderzoek blijkt dat 54 procent van de Nederlanders nog geen duidelijke mening over de corona-app heeft. Slechts 24 procent is overtuigd voorstander. Als zeker is dat de maatregel alleen tijdelijk ter bestrijding van de crisis wordt ingezet, is dat 40 procent.

 • Hoe gaan gezinnen om met Covid19?

  De pandemia heeft een grote impact op gezinnen, onder andere door de scholensluitung, maar ook door thuiswerken, economische onzekerheid en mogelijk angst voor het vrius. Onderzoekers van de vakgroep preventieve jeugdhulp en opvoeding doen longitudinaal onderzoek naar de impact van Covid19 op gezinnen. Hiervoor worden verschillende enquetes uitgevoerd waarvan de resultaten tussentijds worden gedeeld.

  Contactpersoon
  Nicole Creasey (n.l.creasey@uva.nl

 • Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?

  Veerkrachtige scholen
  De COVID-19 crisis betekent voor scholen dat ze veerkrachtig moeten reageren. Ze moeten zich razendsnel aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. De grote uitdaging is om tegelijkertijd de onderwijskwaliteit op peil te houden. Kansarme leerlingen lopen hierbij de meeste risico’s. Het gevaar is groot dat ze in deze periode nog grotere onderwijsachterstanden ontwikkelen.

  Samenwerking met ouders van kansarme leerlingen versterken
  De komende twee jaar wordt de veerkracht van scholen in het voortgezet onderwijs (VO) bestudeerd: hoe gaan scholen nu de samenwerking aan met ouders van kansarme leerlingen én hoe kunnen ze deze versterken?

  Interventies ontwikkelen en testen
  Het onderzoek vindt plaats in de regio’s Amsterdam en Nijmegen. De studie verloopt in drie fasen. Na iedere fase worden inzichten onmiddellijk met VO-scholen in Nederland gedeeld. In het tweede jaar worden de eerste bevindingen gebruikt om in samenwerking met scholen interventies te ontwikkelen en te testen.

  Contact persoon
  Frank Cornelissen (L.J.F.Cornelissen@uva.nl).

 • Leerkrachten basisschool en afstandsonderwijs

  Het gaat in ditt project om een combinatie van kwalitatief onderzoek (met interviews met leerkrachten) en kwantitatief onderzoek (met een vragenlijst voor leerlingen) waarin onderwijswetenschappers Lisa Gaikhorst, Marlous Tiekstra, Monique Volman:

  1. In de kwalitatieve studie aan leerkrachten uit basisscholen die deelnemen aan een van onze Werkplaatsprojecten (het gaat hier om scholen uit de projecten gelijke onderwijskansen en diversiteit leren herkennen en benutten, zie: https://woa.kohnstamminstituut.nl/) vragen hoe ze hun (afstands)onderwijs hebben georganiseerd gedurende de verschillende fasen van de lockdown, en in hoeverre ze daarin aandacht hebben kunnen besteden aan de thema’s uit de werkplaatsprojecten (namelijk diversiteit benutten en gelijke kansen creëren).
  2. In de kwantitatieve studie onder leerlingen een vragenlijst afnemen waarmee we de ontwikkeling van hun welzijn in kaart brengen (de afname is zowel voor als na de lockdown).
 • Onderzoek naar ‘coronahumor’

  In deze crisistijd, worden ook ontzettend veel grappen en memes gedeeld. Humor is een manier om met de huidige stress om te gaan en het vele nieuws dat we tot ons krijgen te behappen, maar ook om met elkaar te communiceren. Wat zijn de verschillen tussen landen en culturen en welke ontwikkelingen zijn er qua aard en vorm? UvA communicatiewetenschapper Mark Boukes gaat samen met hoogleraar sociologie Giselinde Kuipers van de KU Leuven coronahumor van over de hele wereld verzamelen en analyseren.

 • Oorlogsmetaforen en de coronacrisis

  Metaforen geven betekenis en doen dit al eeuwen. Ze geven mede vorm aan hoe we over zaken als gezondheid en ziekte denken. Tijdens de coronacrisis zien we veel gebruik van oorlogsmetaforen, zoals 'vechten', 'strijden', 'overwinnen', 'vijand'. UvA ommunicatiewetenschap doet met de University of Nottingham onderzoek naar het gebruik van deze metaforen tijdens de coronacrisis. 

 • Parenting in Times of COVID-19

  Hoe verandert het gezinsleven en het opvoedgedrag van ouders in een tijd van crisis—als ouders en kinderen plotseling veel meer en intensiever tijd met elkaar doorbrengen? En wat voor gevolgen hebben deze veranderingen op het welzijn en de psychische gezondheid van zowel ouders als kinderen? In dit onderzoek worden deze vragen beantwoord door gezinnen een tijd lang te volgen—gedurende, en ook na de corona crisis.

 • Smartphonegebruik van Vlaamse volwassenen tijdens de Covid19-pandemie

  Communicatiewetenschapper Jakob Ohme doet mee aan gezamenlijke onderzoek van UvA, Universiteit Tilburg en Katholieke Universiteit Leuven, naar hoe Vlaamse volwasssen via de smartphone op de hoogte blijven, in contact blijven en 'synchroon' lopen met de samenleving tijdens deze crisis.

 • Spreading Data

  A group of researchers from the Universiteit van Amsterdam, looking to make sense of the wave of data coming at us in the COVID-19 crisis. We are working on mining, combining, explaining and sharing data on COVID-19 and the movement of people.

 • Wat klimaatscepsis ons kan leren over COVID-scepsis

  Sociaal psychologische factoren die wetenschapsscepticisme rond klimaat en vaccinaties verklaren, geven ook inzicht in wantrouwen rond COVID-19. Zo stellen sociaal psychologen Bastiaan Rutjens (UvA), Sander van der Linden (Universiteit van Cambridge) en Romy van der Lee (VU). Zij brachten daarom onderzoek naar die factoren in kaart en trekken lessen voor COVID-19. ‘Politieke ideologie en affiliatie lijken bijzonder relevant voor het begrijpen en bestuderen van reacties op de huidige COVID-19 pandemie.’

 • Welk Covid19 gerelateerd nieuws kiezen we om te lezen?

  Communicatiewetenschapper Suzanne Oosterwijk onderzoekt de motieven (empathie, kennisverwerving, voorbereiding) die een rol spelen bij de keuze die we maken om wel of niet Covid19 gerelateerd nieuws te lezen, in het bijzonder nieuws over persoonlijke verhalen van slachtoffers en hulpverleners.