Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afdeling Onderwijsbeleid

Het onderwijsbeleid aan de FGw wordt ontwikkeld binnen het College of Humanities (voor de bachelors) en de Graduate School of Humanities (voor de masters).

Nieuwe beleidsontwikkelingen volgen bijvoorbeeld uit landelijke ontwikkelingen, de onderwijsvisie van de UvA, de afspraken die het faculteitsbestuur maakt met het College van Bestuur en visitatierapporten. Op deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsdocumenten en notities ten aanzien van het onderwijs van de faculteit. Hieronder vindt u een overzicht van de contactgegevens van de afdeling. 

Hoofd van de afdeling

 • Onderwijsbeleid (bachelor en master)
 • Ondersteuning Onderwijsdirecteuren
S.C.M. (Sharon) Nijemanting MSc

Hoofd afdeling Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid (bachelor) en kwaliteitszorg

 • Bachelorbeleid, dossiers o.a. BSA, honours, minors
 • Onderwijs- en examenregelingen (OER)
 • Visitaties
 • Ondersteuning opleidingscommissies
 • Secretaris Raad van College of Humanities
M. (Maartje) Piet

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsbeleid FGw

Onderwijsbeleid (master), diversiteit en internationalisering

 • Masterbeleid, dossiers o.a. pre-masters, toegankelijkheid
 • Diversiteitsbeleid
 • Taalbeleid, inclusief ondersteuning BA- en MA-voertaalwijzigingen
 • Secretaris Raad van Graduate School of Humanities

Vacature

Kwaliteitszorg

Barbara Gelissen is verantwoordelijk voor:

 • Onderwijsevaluaties
 • Visitaties
 • Ondersteuning opleidingscommissies
 • Ondersteuning examencommissie

Jan Rotmans is verantwoordelijk voor:

 • onderwijsevaluaties
 • facultaire coördinator opleidingscommissies
Drs. B.A.H. (Barbara) Gelissen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsbeleid FGw

Dr. J. (Jan) Rotmans

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsbeleid FGw

Programmamanager Teaching & Learning Centre FGw

 • Docentprofessionalisering
 • Onderwijsinnovatie
 • Kennisdeling
Drs. J. (Yolande) Spoelder

Faculteit der Geesteswetenschappen

Informatie en Communicatietechnologie

Geesteswetenschappen en het Voortgezet Onderwijs

 • Coördinatie van de contacten met voortgezet onderwijs 
 • Vakinhoudelijke aansluiting tussen VWO en WO
 • Projectmedewerker Humanities in Context (BA)