Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Adviezen Gezamenlijke Vergadering 2017

De Gezamenlijke Vergadering heeft in 2017 onderstaande adviezen uitgebracht.

COR17u/059 GV Proces allocatiemodel COR17u/056 GV Instemming opheffing BA Latijnse Taal en Cultuur COR17u/056 GV Instemming ontwerpbegroting 2018 COR17u/054 GV Instemming Law and Finance COR17u/048 GV Reactie op memo planning uitwerking allocatiemodel COR17u/045 GV Reactie op antwoordbrief opdrachtformulering uitvoeringsplan dienstverlening COR17u/044 GV Reactie instemmingsverzoek registratie bacheloropleiding CLC COR17u/042 GV Instemming labelreductie eenjarige lerarenopleidingen COR17/u041 GV Instemming naamswijziging MSc System and Network Engineering COR17/u040 GV Instemming kaderbrief 2018 COR17/u039 GV Reactie op kaderbrief 2018 en proces n.a.v. GOV d.d. 07-07-2017 COR17/u033 GV Reactie op voorstel financiële cyclus en kaderbrief 2018 COR17/u032 GV Instemming naamswijziging BSc en MSc Onderwijskunde COR17/u027 GV Instemming nieuwe bacheloropleiding Oudheidwetenschappen COR17/u021 GV Reactie instemmingsverzoek bètahuisvesting + SRON COR17/u020 GV Advies realisatie HighTIF en komst SRON COR17/u019 GV Advies opdrachtformulering uitvoeringsplan dienstverlening COR17/u018 GV Instemming opheffing MSc Mathematical Physics COR17/u012 GV Reactie instemmingsverzoek financiële consequenties van de Bètahuisvesting incl. SRON COR17/u010 GV Instemming begroting 2017 COR17/u009 GV Toetsing procedure voorinvesteringen COR17/u008 GV Instemming voorgenomen besluit tot bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA + bijlage COR17/u004 GV Instemming naamswijziging Algemene Cultuurwetenschappen COR17/u003 GV Toelichting op afstemming begroting 2017 – bèta-huisvesting COR17/u002 GV Instemming naamswijziging BA Wijsbegeerte COR17/u001 GV Reactie instemmingsverzoek concept definitieve begroting 2017, actualisatie huisvestingsplan 2017, ICT-projectportfolio 2017