Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Hooglerarenbeleid

Januari 2011 - met aanvulling

De notitie 'Hooglerarenbeleid' is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 juli 2009. In deze notitie zijn afspraken en aannames inzake ondermeer aanstellingsvarianten, benoemingsprocedures, kwaliteitsbewaking en emeritibeleid geordend, gekaderd en samengevoegd tot coherent beleid.

Notitie Hooglerarenbeleid cover

Aan de geformuleerde uitgangspunten, procedures en richtlijnen zijn bijlagen toegevoegd. Voorbeeldprocedures, -reglementen, -overeenkomsten en een checklist zullen de doelmatigheid en transparantie van het hooglerarenbeleid binnen de Universiteit van Amsterdam vergroten.

Met het vaststellen van deze notitie zijn komen te vervallen:

  • Wervings- en selectieprocedure van gewone hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam (november 2000);
  • De brochure Werving en selectie van hoogleraren (april 2001);
  • Kader Benoemings- en Bevorderingseisen van Wetenschappelijk Personeel aan de Universiteit van Amsterdam (1 april 2006), voor zover het de eisen van hoogleraren betreft;
  • Notitie Beleid ten aanzien van hoogleraren aan de UvA (juli 2006).

NB Onderstaande pdf bevat een aanvulling: procedure + modelovereenkomst gesponsorde leerstoel.