Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Coronavirus

Hier vind je een selectie van onze experts die de implicaties van het coronavirus kunnen duiden.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Prof. dr. Daniel Bonn

Natuurkundige Daniel Bonn doet aan het Institute of Physics onderzoek naar complexe vloeistoffen. Hij richt zich onder meer op de dynamica van druppels, de glasovergang en de stroming van complexe vloeistoffen. Onlangs ontdekte hij en zijn onderzoeksteam met behulp van laserlichttechnieken dat kleine hoestdruppeltjes (aerosolen) minutenlang in de lucht blijven hangen, speciaal in ruimtes die niet of slecht worden geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is daarom van cruciaal belang om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, concludeert Bonn. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrift 'The Lancet Respiratory Medicine'. De WHO refereert d.d. 9 juli in zijn ‘scientific brief’ met een overzicht van de transmissiewijzen van COVID-19 d.d. aan het werk van Bonn en zijn team.

Lees meer over het onderzoek van Daniel Bonn

Prof. dr. D. (Daniel) Bonn

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Van der Waals-Zeeman Instituut

Prof. mr. dr. Jacobine van den Brink

Jacobine van den Brink is hoogleraar Bestuursrecht en voorzitter van de sectie bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Ze is gespecialiseerd in de juridische aspecten van financiering door de overheid - subsidierecht, staatssteun - en kan meer vertellen over de coronasteunregelingen die nu zijn opgetuigd.

Prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Staats- en bestuursrecht

Dr. Roland Pierik

Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie. Sinds 2013 heeft Pierik zich in zijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten. De laatste tijd publiceert hij regelmatig over coronavaccinatie en code zwart in de ziekenhuizen. Binnen de Gezondheidsraad participeert Pierik actief in de Commissie Medische Aspecten Covid-19 en de Vaste Commissie Vaccinaties

Dr. R.H.M. (Roland) Pierik

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Afd. Algemene Rechtsleer

Prof. dr. Julia van Weert

Julia van Weert is hoogleraar Gezondheidscommunicatie en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM. Ze doet onderzoek naar begrijpelijke en effectieve gezondheidscommunicatie, met een specifieke focus op communicatie met kwetsbare groepen, met name ouderen. Van Weert wijst sinds de start van de coronacrisis op het belang van heldere communicatie. ‘Aanvankelijk werd de communicatie voornamelijk ingestoken vanuit de virologen. Maar de inhoud van een boodschap kan op veel verschillende manieren gebracht worden, en die manieren kunnen verschillende effecten hebben op het gedrag van mensen’, aldus Van Weert.

Prof. dr. J.C.M. (Julia) van Weert

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Persuasive Communication

Prof. dr. Bas van den Putte

Bas van den Putte is hoogleraar Gezondheidscommunicatie en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM. Hij doet onderzoek naar het vergroten van de effectiviteit van (massa)mediale communicatie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hij heeft in het bijzonder belangstelling voor de invloed die mensen op elkaar hebben. Van den Putte: ‘Naarmate de coronacrisis vorderde, kwamen er meer vragen en zorgen over de overheidsmaatregelen. Het is cruciaal dat de overheid steeds duidelijk maakt wat de maatregelen praktisch betekenen, en zich daarbij niet alleen baseert op hoe het virus zich gedraagt, maar ook op hoe mensen zich gedragen.’

Prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Persuasive Communication

Prof. dr. Constance Schultsz

Constance Schultsz is klinisch microbioloog en hoogleraar Global Health. Ze doet onderzoek naar antimicrobiële resistentie en opkomende infectieziekten. Ze richt haar onderzoek in het bijzonder op bacteriële infecties die worden overgebracht van dier op mens, diagnostisch en epidemiologisch onderzoek, in het bijzonder op het gebied van antibioticaresistentie en gezondheidszorginterventies in lage- en middeninkomenslanden. 

E: c.schultsz@aighd.org

Dr. Anniek de Ruijter

Anniek de Ruijter is universitair hoofddocent en gespecialiseerd in transnationale juridische relaties op het gebied van gezondheid en het reguleren van grootschalige gezondheidscrises. 

T: +31(6) 3431 9247 (NL)
    +1(857) 972 6593 (US)
E: A.deRuijter@uva.nl

Dr. mr. A. (Anniek) de Ruijter

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Staats- en bestuursrecht

Dr. Danny de Vries

Danny de Vries is universitair docent in de antropologie van de gezondheid en bestudeert de sociale reacties en het gedrag van samenlevingen bij grote ziekte-uitbraken.

T: 06 412 740 09
E: d.h.devries@uva.nl

Dr. D.H. (Danny) de Vries

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Anthropology of Health, Care and the Body

Dr. Chris Pell

Chris Pell is sociaal-wetenschapper en doet kwalitatief onderzoek op het terrein van Global Health en de praktijk van infectieziektenbestrijding en -behandeling

Dr. C.L. (Christopher) Pell

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Anthropology of Health, Care and the Body

Prof. dr. Arnoud Boot

Arnoud Boot is hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten. Hij richt zich op financialisering van de samenleving’. Hoe moeten we, in enge zin, naar de financiële sector kijken en reguleren? In bredere zin: hoe beïnvloedt de toenemende nadruk op financiële maatregelen de besluitvorming in het algemeen. Boot kan meer vertellen over de impact van het coronavirus op de economie en het maatschappelijk verkeer.

Prof. dr. A.W.A. (Arnoud) Boot

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Sectie Finance