For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Kunst, cultuur en politiek (Kunst- en cultuurwetenschappen)
Compare programmes

Studieprogramma

De master Kunst, cultuur en politiek heeft een studielast van 60 EC. In het eerste semester kies je, naast de kernvakken, voor een theoretische of een meer beleidsgerichte verdieping van de onderwerpen die in de kernmodules aan de orde zijn geweest. Met het onderwerp dat je in je scriptie onderzoekt, kun je je alvast voorbereiden op functies bij, bijvoorbeeld, de overheid, culturele instellingen en de media.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kunst en cultuur in het publieke domein
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Kunsten, beleid en bestuur
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Kunstenaars: tussen autonomie en engagement
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Publieksonderzoek in kunst en cultuur: een kritische analyse
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Practicum Kunst, cultuur en politiek: onderzoek en debat
  1—3
  6
 • Vrije keuze
  4—5
  12
 • Masterscriptie
  4—6
  18
 • Tutoraat en studiebegeleiding
  1—6
 • Stage

  Ook een stage van 12 EC behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de stage doe je praktijkervaring op die je na het afstuderen zeer van pas kan komen.

 • Scriptie

  In de masterfase zet je zelfstandig een onderzoek op. Je formuleert een eigen vraagstelling en onderzoeksopzet, verzamelt literatuur en ander materiaal, en je beoordeelt bestaande vakwetenschappelijke literatuur. Van dit onderzoek doe je verslag in een helder en systematisch mondeling of schriftelijk betoog. Het onderwerp van je onderzoek bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. Onderzoek en schrijven nemen over het algemeen minimaal tien weken in beslag.

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale master over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de tijdens de eenjarige of duale master behaalde vakken meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen.

Deeltijd

Deze master wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval twee jaar. Je volgt maximaal 30 EC per jaar (12-18 EC per semester). Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het studieplan voor de deeltijdopleiding stel je samen in overleg met de mastercoördinator (zie: Contact).