For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master

Geschiedenis

Compare programmes

Ben je geïnteresseerd in historische ontwikkelingen en de doorwerking ervan in het heden? In de algemene master Geschiedenis leer je lange lijnen in de geschiedenis te herkennen en te interpreteren. Het uitdagende programma leidt je op tot een eigentijdse generalist die tijdvakken met elkaar verbindt en soepel kan schakelen tussen heden en verleden.

In alle tijden thuis

Binnen de eenjarige master Geschiedenis leer je het verleden in breder verband te bezien. In de verplichte vakken interpreteer je het verleden met behulp van eigentijdse kernconcepten (zoals gender en etniciteit) en innovatieve benaderingen uit de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen (zoals postkolonialisme en digital history). In het eerste kernvak leer je de betekenis van deze begrippen kennen en kritisch te beschouwen; in het themacollege pas je ze toe op een actueel historisch thema. Dankzij een breed palet aan keuzevakken verbreed je je horizon en verdiep je je kennis. Zo ben je in staat om concrete historische gebeurtenissen vanuit een breed perspectief betekenis te geven.

Bekijk het studieprogramma
Wat houdt deze studie in?

In de video vertellen de coördinator van de opleiding en een student wat je in deze master leert.

Werkervaring

Stagemogelijkheden

Personaliseer

Volg je eigen interesses

Groot netwerk in Amsterdam

Academische staf

Docenten met verschillende expertises

Waarom Geschiedenis aan de UvA?

 • Persoonlijke interesse
  Geschiedenis aan de UvA biedt een breed scala aan expertises en benaderingen. Je krijgt alle ruimte om invulling te geven aan je eigen belangstelling, zodat je opgeleid wordt tot een breed georiënteerde historicus en je jouw eigen interesses onder deskundige begeleiding kan ontwikkelen.
 • Ideale studieomgeving
  Als universiteit in het hart van Amsterdam beschikt de UvA over uitstekende contacten met een breed scala aan culturele instellingen en onderzoeksinstellingen, zoals het Rijksmuseum, het NIOD, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en the Black Archives. Je kunt hier stage lopen en scriptieonderzoek doen.
 • Ontwikkel je eigen perspectief op het verleden
  De master bestaat uit kleinschalige, onderzoeksintensieve werkgroepen waarin discussie centraal staat en het ontwikkelen van een eigen perspectief op het verleden wordt aangemoedigd. Specialisten van verschillende periodes geven samen college, zodat de verbanden tussen tijdvakken zichtbaar worden en ter discussie worden gesteld.
 • Hedendaagse benaderingen
  De master biedt verschillende hedendaagse benaderingen zoals (post)koloniale geschiedenis, de geschiedenis van gender en wereldgeschiedenis.
Wat zijn de toelatingseisen?

Na je studie

Na je studie kun je aan de slag in bijvoorbeeld de journalistiek, bij musea of in het bedrijfsleven. Maar je hebt veel meer mogelijkheden. Wil je leraar Geschiedenis worden? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, net als een vervolg in wetenschappelijk onderzoek. 

Lees meer over de mogelijkheden

Unieke aanbod van specialisaties

Naast de algemene mastertrack Geschiedenis zijn er negen andere masterprogramma's binnen Geschiedenis waarvoor je kunt kiezen:

Geschiedenis-masters aan de UvA

Diploma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Geschiedenis
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66034
Locatie Universiteitskwartier